niemiecki angielski polski

Zapytania ofertowe

TYTUŁ PROJEKTU

Poprawa i zwiększenie konkurencyjności firmy Old Original za pomocą wdrożenia innowacyjności w zakresie żywienia funkcjonalnego poprzez uruchomienie Akademii Kulinarnej w Biskupicach

CELE

Bezpośrednim celem projektu jest zakup środków trwałych, oprogramowania i prac budowlanych zmierzających do powstania Akademii Kulinarnej, prowadzącej do dywersyfikacji przychodów i zwiększenia konkurencyjności firmy Old Original.

EFEKTY

Projekt ten przyczyni się do realizacji celów Poddziałania 1.5.2„Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospod. regionu” WRPO, gdyż wdrożenie nowej technologii oraz wprowadzenie nowych produktów i usług przyczyni się do zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, a przedsiębiorstwu pozwoli na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe numer 1. z dnia 15-11-2016. Wyposażenie kuchni i baru wydawczego.

 1. zapytanie ofertowe nr 1/11/2016 z dnia 15.11.2016r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych
 6. zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 23.11.2016r.

 

Zapytanie ofertowe numer 2. z dnia 26-05-2017. Dostawa wyposażenia do kotłowni gazowej.

 1. zapytanie ofertowe nr 2/05/2017 z dnia 26.05.2017r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 6. zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 5.06.2017r.

 

Zapytanie ofertowe numer 3/08/2017 z dn. 2.08.2017. Wykonanie instalacji C.O., wod-kan oraz wykonanie i montaż systemu solarnego ogrzewania wody użytkowej opartego na kolektorach słonecznych.

 1. Zapytanie ofertowe numer 3/08/20117 z dn. 2.08.2017. 
 2. Specyfikacja instalacji C.O.
 3. Specyfikacja systemu solarnego ogrzewania wody użytkowej
 4. Specyfikacja instalacji wod-kan
 5. Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnieniu warunków, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 6. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 17.08.2017

 

Zapytanie ofertowe numer 4. z dnia 11-08-2017. Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej w całym obiekcie

 1. zapytanie ofertowe nr 4/08/2017 z dnia 11.08.2017r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 6. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 28.08.2017

 

Zapytanie ofertowe numer 5. z dnia 11-08-2017. Dostawa i montaż systemu wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji do całego obiektu.

 1. zapytanie ofertowe nr 5/08/2017 z dnia 11.08.2017r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 6. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 28.08.2017

 

Zapytanie ofertowe numer 6. z dnia 06-09-2017. Wykonanie chłodni na zapleczu kuchennym - szt. 2 (komplet prac)

 1. zapytanie ofertowe nr 6/09/2017 z dnia 06.09.2017 r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 6. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 13.09.2017

 

Zapytanie ofertowe numer 8. z dnia 30-10-2017.

Wykonanie 8 szt. łazienek przy pokojach gościnnych i 1 szt. przy Sali szkoleń - komplet prac - (materiał + robocizna.) 

Wykonanie 2 łazienek przy restauracji - komplet prac (materiał + robocizna) 

Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych - komplet prac (materiał + robocizna) 770m2 

Wyłożenie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni i zaplecza 550 m2 - komplet prac (materiał + robocizna)

 1. zapytanie ofertowe nr 8/10/2017 z dnia 30.10.2017 r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 6. rysunki do specyfikacji technicznej
 7. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 14.11.2017

 

Zapytanie ofertowe numer 7. z dnia 07-11-2017. Dostawa i montaż fabrycznie nowych łóżek hotelowych i materacy.

 1. zapytanie ofertowe nr 7/11/2017 z dnia 07.11.2017 r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 6. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 15.11.2017

 

Zapytanie ofertowe numer 9. z dnia 09-11-2017. Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli do restauracji - stoliki 25 szt i krzesła 130 szt.

 1. zapytanie ofertowe nr 9/11/2017 z dnia 09.11.2017 r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 6. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 17.11.2017

 

Zapytanie ofertowe numer 10. z dnia 17-11-2017. Wykonanie podłóg drewnianych z desek w pokojach gościnnych i salach szkoleń - Komplet prac (materał i robocizna)

 1. zapytanie ofertowe nr 10/11/2017 z dnia 17.11.2017 r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnienu warunków
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 6. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 4.12.2017

 

Zapytanie ofertowe numer 11. z dnia 01-12-2017.  Dostawa, wykonanie i montaż aparatury i infrastruktury multimedialnej, prezentacyjnej i nagłośnieniowej w salach szkoleń i restauracji.

 1. zapytanie ofertowe nr 11/11/2017 z dnia 01.12.2017 r.
 2. specyfikacja techniczna
 3. formularz ofertowy
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 6. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 11.12.2017 r.